استپ موتور 25 کیلوگرم سانتیمتر، دو فاز، 8 سیمه

استپ موتور 25 کیلوگرم سانتیمتر، دو فاز، 8 سیمه   کشور سازنده: چین تعداد سیم: 8 سیمه گام استپ: 1.8

استپ موتور 57HS09 چینی

استپ موتور 9 کیلوگرم سانتیمتر، دو فاز، 8 سیمه   کشور سازنده: چین تعداد سیم: 8 سیمه گام استپ: 1.8

استپ موتور 57HS09 لیدشاین

استپ موتور لیدشاین 9 کیلوگرم سانتیمتر، دو فاز، 8 سیمه   برند: LEADSHINE , لیدشاین کشور سازنده: چین وزن: 800گرم

استپ موتور 57HS13 چینی

استپ موتور  13 کیلوگرم سانتیمتر، دو فاز، 8 سیمه   کشور سازنده: چین تعداد سیم: 8 سیمه گام استپ: 1.8

استپ موتور 57HS13 لیدشاین

11,600,000 ریال
استپ موتور لیدشاین 13 کیلوگرم سانتیمتر، دو فاز، 8 سیمه   برند: LEADSHINE , لیدشاین کشور سازنده: چین وزن: 1000گرم

استپ موتور 57HS22A چینی

استپ موتور 22 کیلوگرم سانتیمتر، دو فاز، 8 سیمه   کشور سازنده: چین تعداد سیم: 8 سیمه گام استپ: 1.8

استپ موتور 57HS22A لیدشاین

استپ موتور لیدشاین 22 کیلوگرم سانتیمتر، دو فاز، 8 سیمه   برند: LEADSHINE , لیدشاین کشور سازنده: چین وزن: 1150گرم

استپ موتور 57HS22A لیدشاین

استپ موتور لیدشاین 22 کیلوگرم سانتیمتر، دو فاز، 8 سیمه   برند: LEADSHINE , لیدشاین کشور سازنده: چین وزن: 1150گرم

استپ موتور 86hs35 لیدشاین

 استپ موتور لیدشاین 35 کیلوگرم-سانتیمتر، دو فاز، 8 سیمه ، استپ موتور دو فاز مدل 86HS35   برند: LEADSHINE , لیدشاین