پی ال سی زیمنس ایرانی سری 300

پی ال سی ایرانی ParS7 بر پایه PLC S7 سری 300   طراحی بر پایه PLC S7 زیمنس سری 300 برنامه نویسی و

واحد ورودی و خروجی دیجیتال و آنالوگ مشابه ET-200M

واحد ورودی و خروجی دیجیتال و آنالوگ مشابه ET-200M شرکت زیمنس واحد ورودی و خروجی دیجیتال و آنالوگ مشابه ET-200M