پیچ بال اسکرو GTEN تایوان G10

پیچ بال اسکرو G10 تایوان کشور سازنده: تایوان شرکت سازنده: GTEN قطر: از6 میلی متر تا 80 میلی متر گام:

پیچ بال اسکرو TBI تایوان

پیچ بال اسکرو TBI تایوان   کشور سازنده: تایوان شرکت سازنده: TBI قطر: از6 میلی متر تا 80 میلی متر

ریل سایز 15 برند ABBA تایوان

ریل سایز 15 میلی متر برند ABBA   شرکت سازنده: ABBA کشور سازنده:  تایوان سایز: 15 میلی متر مدل: BR15

ریل سایز 35 برند ABBA تایوان

ریل سایز 35 میلی متر برند ABBA   شرکت سازنده: ABBA کشور سازنده:  تایوان سایز: 35 میلی متر مدل: BR35

ریل سایز 65 برند TBIتایوان

ریل سایز 65 میلی متر برند TBI شرکت سازنده: TBI کشور سازنده:  تایوان سایز: 65 میلی متر مدل: TR65 جهت

مهره بال اسکرو GTEN تایوان G10

پیچ بال اسکرو G10 تایوان کشور سازنده: تایوان شرکت سازنده: GTEN قطر: از6 میلی متر تا 80 میلی متر گام:

مهره بال اسکرو TBI تایوان

مهره بال اسکرو TBI تایوان   کشور سازنده: تایوان برند: tbi قطر: از6 میلی متر تا 80 میلی متر گام:

واگن سایز 15 برند ABBA تایوان بدون لبه

واگن سایز 15 میلی متر برند ABBA   شرکت سازنده: ABBA کشور سازنده:  تایوان سایز: 15 میلی متر مدل: BRD15R0

واگن سایز 15 برند ABBA تایوان لبه دار

واگن سایز 15 میلی متر برند ABBA   شرکت سازنده: ABBA کشور سازنده:  تایوان سایز: 15 میلی متر مدل: BRD15A0