سرو موتور 1 کیلو وات 1000 دور دلتا A2

366,290,000 ریال
فروش سرو موتور 220 ولت 1 کیلووات 1000 دور، فلنج 130 میلیمتر، ساخت دلتا DELTA-A2-ECMA-G21309 قابلیت اضافه شدن انکودر دوم برای گرفتن

سرو موتور 1 کیلو وات 1000 دور دلتا A2 (ترمزدار)

400,450,000 ریال
فروش سرو موتور 220 ولت 1 کیلووات 1000 دور، فلنج 130 میلیمتر، ساخت دلتا (ترمزدار) DELTA-A2-ECMA-G21309 قابلیت اضافه شدن انکودر دوم برای

سرو موتور 1 کیلو وات 1000 دور دلتا B2 (ترمزدار)

361,840,000 ریال
فروش سرو موتور 220 ولت 1 کیلووات 1000 دور، فلنج 130 میلیمتر، ساخت دلتا تایوان (ترمزدار) DELTA-B2-ECMA-G21309S9 قابلیت اضافه شدن انکودر دوم

سرو موتور 1 کیلو وات 2000 دور دلتا B2

253,180,000 ریال
فروش سرو موتور 220 ولت 1 کیلو وات 2000 دور، فلنج 130 میلیمتر، ساخت دلتا تایوان DELTA-B2-ECMA-E21310-D22 قابلیت اضافه شدن انکودر دوم

سرو موتور 1 کیلو وات 2000 دور دلتا B2(ترمز دار)

253,180,000 ریال
فروش سرو موتور 220 ولت 1 کیلو وات 2000 دور، فلنج 130 میلیمتر، ساخت دلتا تایوان (ترمزدار) DELTA-B2-ECMA-E21310-D22 قابلیت اضافه شدن انکودر

سرو موتور 1 کیلو وات 3000 دور دلتا B2

258,900,000 ریال
فروش سرو موتور 220 ولت 1 کیلو وات 3000 دور، فلنج 100 میلیمتر، ساخت دلتا تایوان DELTA-B2-ECMA-C21010-D22 قابلیت اضافه شدن انکودر دوم

سرو موتور 1 کیلو وات 3000 دور دلتا B2 (ترمزدار)

315,350,000 ریال
فروش سرو موتور 220 ولت 1 کیلو وات 3000 دور، فلنج 100 میلیمتر، ساخت دلتا تایوان (ترمزدار) DELTA-B2-ECMA-C21010-D22 قابلیت اضافه شدن انکودر

سرو موتور 1.5 کیلو وات 2000 دور دلتا A2

366,290,000 ریال
فروش سرو موتور 220 ولت 1.5 کیلووات 2000 دور، فلنج 130 میلیمتر، ساخت دلتا  DELTA-A2-ECMA-E21315 قابلیت اضافه شدن انکودر دوم برای گرفتن

سرو موتور 1.5 کیلو وات 2000 دور دلتا A2 (ترمزدار)

427,470,000 ریال
فروش سرو موتور 220 ولت 1.5 کیلووات 2000 دور، فلنج 130 میلیمتر، ساخت دلتا (ترمزدار) DELTA-A2-ECMA-E21315 قابلیت اضافه شدن انکودر دوم برای