انرژی گاید سایز 30 در 80 میلی متر

محافظ کابل سایز 30 در 80 میلی متر انرژی گاید بدون براکت جنس پلاستیک  ابعاد داخلی 30 در 80 میلیمتر 

انرژی گاید سایز 7 در 7 میلی متر

محافظ کابل سایز 7 در 7 میلی متر انرژی گاید بدون براکت جنس پلاستیک  ابعاد داخلی 7 در 7 میلیمتر