LEADSHINE-DM542 درایور استپ موتور دو فاز

LEADSHINE-DM542 درایور استپ موتور دو فاز

LEADSHINE-DM542 درایور استپ موتور دو فاز

توضیحات:
درایور استپ موتور دو فاز، 4 سیم، جریان 4 آمپر لیدشاین ، ولتاژ تغذیه از 20 تا 50 ولت دیسی، ساخت چین


LEADSHINE-M415 درایور استپ موتور دو فاز

LEADSHINE-M415 درایور استپ موتور دو فاز

LEADSHINE-M415 درایور استپ موتور دو فاز، 4 سیم، جریان 1.5 آمپر لیدشاین

توضیحات:
درایور استپ موتور دو فاز، 4 سیم، جریان 1.5 آمپر لیدشاین ، ولتاژ تغذیه از 18 تا 40 ولت دیسی، ساخت چین


LEADSHINE-DM880A درایور استپ موتور دو فاز

LEADSHINE-DM880A درایور استپ موتور دو فاز

LEADSHINE-DM880A درایور استپ موتور دو فاز

توضیحات:
درایور استپ موتور دو فاز، 4 سیم، جریان 8 آمپر لیدشاین ، ولتاژ تغذیه از 24 تا 72 ولت دیسی، ساخت چین


LEADSHINE-3ND583 درایور استپ موتور سه فاز

LEADSHINE-3ND583 درایور استپ موتور سه فاز

LEADSHINE-3ND583 درایور استپ موتور سه فاز

توضیحات:
درایور استپ موتور سه فاز، 3 سیم، جریان 8 آمپر لیدشاین ، ولتاژ تغذیه از 20 تا 50 ولت دیسی، ساخت چین


LEADSHINE-M542 درایور استپ موتور دو فاز

LEADSHINE-M542 درایور استپ موتور دو فاز

LEADSHINE-M542 درایور استپ موتور دو فاز

توضیحات:
M542 V2.0 یک درایو microstepping با عملکرد بالا بر اساس تکنولوژی کنترل جریان فعلی خالص است. با توجه به تکنولوژی فوق و تکنولوژی خود تنظیم (پارامترهای کنترل جریان خود تنظیم پارامتر) با توجه به موتورهای مختلف، موتورهای رانده شده می توانند با نویز کوچکتر، گرمایش کمتر، حرکت نرمتر و اجرای بهتر در سرعت بالاتر از اکثر درایوها اجرا شوند در بازارها مناسب برای رانندگی موتورهای دو مرحله ای و هیبریدی ۴ فاز است.


LEADSHINE-DM422 درایور استپ موتور دو فاز

LEADSHINE-DM422 درایور استپ موتور دو فاز

LEADSHINE-DM422 درایور استپ موتور دو فاز

توضیحات:
درایور استپ موتور دو فاز، 4 سیم، جریان آمپر لیدشاین ، ولتاژ تغذیه از 20 تا 40 ولت دیسی، ساخت چین