نرم افزار Intelart Studio

نرم افزار Intelart Studio

نرم افزار Intelart Studio 

Intelart Studio نام نرم افزار جامع مهندسی از شرکت هوش و هنر الکترونیک است، که طراحی و اجرای پروژه های کنترل صنعتی را در بر می گیرد و دسترنج مهندسین و متخصصان ایرانی میباشد که در طول چندین سال جمع آوری و تولید شده است . تلاش ما در طراحی این نرم افزار ، یکپارچه سازی و آسان کردن طراحی و برنامه نویسی محصولات ایرانی  Intelart  بوده است. تمامی مراحل انتخاب ، پیکر بندی ، شبکه کردن دستگاه ها، برنامه نویسی و طراحی صفحات HMI در این نرم افزار به سادگی قابل انجام است.