انواع کابل ها

همانطور که میدونید کابل ها جزو پرکاربردترین تجهیزات در صنعت برق هستند.

کابل ها براساس نوع کاربردی که دارند بسیار متنوع هستنند و به شکل های مختلفی در بازار یافت می شوند.

تفاوت کابل ها ناشی از نوع کاربرد آنهاست، یعنی نوع کاربردشان موجب می شود که جنس، شکل، سطح مقطع و تعداد هادی ها و عایق ها با یکدیگر تفاوت داشته باشند. این تفاوتها موجب تقسیم بندی کابل ها می گردد.

 

ساختمان و اجزای تشکیل دهنده کابل های مخابراتی کاملا با کابل های مورد استفاده در صنعت برق فشار قوی و ضعیف تفاوت دارند؛ اما به طور کلی کابل ها همواره از دو قسمت اصلی هادی و عایق تشکیل شده اند.

تفاوت کابل ها ناشی از نوع کاربرد آنهاست، یعنی نوع کاربردشان موجب می شود که جنس، شکل، سطح مقطع و تعداد هادی ها و عایق ها با یکدیگر تفاوت داشته باشند. این تفاوتها موجب تقسیم بندی کابل ها می گردد.

هادی ها:

هادی ها از سیم مسی تقریبا خالص و دارای انعطاف قابل قبول یا از آلومینیوم یا آلیاژهای مخصوص ساخته می شوند.

سطح مقطع هادی ها با توجه به مقدار جریان عبوری و نوع کاربرد، در اندازه های گوناگون و شکل های متفاوت ساخته می شوند.

الف) دایره ای تک رشته با علامت اختصار«re» و چند رشته با علامت اختصاری «rm»

ب) مثلثی (سه گوش) تک رشته ای با علامت اختصاری«se» و چند رشته ای با علامت اختصاری«sm»

 

براساس نوع و شکل هادی ‌های کابل این کدها روی کابل نوشته شده:

 • RE هادی تک‌رشته‌ای مقطع گرد
 • RM هادی چندرشته‌ای مقطع گرد
 • SE هادی با رشته دارای مقطع قطاعی شکل
 • SM هادی که هر رشته دارای مقطع قطاعی شکل و هر یک شاملچند رشته باشد
 • RF هادی چند رشته‌ای مقطع گرد و قابل انعطاف

برای شناسائی کابلها از حروفی استفاده میشود که روی کابلها نوشته شده است برخی از این حرف طبق

استاندارد المانV.D.E بشرح زیر میباشد:

 • N کابل با هادی مسی
 • NR کابل با هادی ألومینیوم
 • Y علامت عایق پرتو دور میباشد
 • H علامت ورق متالیزه میباشد
 • T سیم تحمل کننده در کابل کشی هوایی
 • R حفاظت فولادی نواری شکل
 • Y روکش کمربندی پرتو دور
 • R هادی دایره ای شکل میباشد
 • E هادی یک رشته و دایرهای میباشد
 • M هادی چند رشته
 • S هادی بشکل مثلث

مثال :روی کابلی نوشته شده Nyyre–۰٫۶/۱kv مشخصات آن چیست؟

جواب:همتنطور که گفتیم:

 1. N هادی از جنس مس
 2. Y روکش هادی از جنسV.C
 3. Y روکش کمربندی از جنسV.C
 4. R هادی بشکل دایره میباشد.(سطح مقطع کابل)
 5. E هادی یک رشته و مفتولی میباشد.
 6. و حداکثر ولتاژ مجاز بین فاز و نول ۶۰۰ ولت و حداکثر ولتاژ مجاز بین دو فاز حداکثر ۱۰۰۰ولت میباشد.

دانلود