آموزش اتوماسیون صنعتی, آموزش و خدمات

آشنایی با سیستم های مانیتورینگ صنعتی

سیستم های مانیتورینگ صنعتی

سیستم های مانیتورینگ صنعتی

امروزه در کارخانجات و واحد های بزرگ صنعتی راهبری سیستم‌ها و ماشین آلات به صورت محلـی و توسط اپراتور خاص برای هر قسمت، به علت گسترگی سایت فاصله بین یونیت ها، حجم بـالای تجهیزات و عدم امکان ایجاد هماهنگی های مورد نیاز بین واحد های مختلف، امکان پذیر نیست و از مجموعه ای به نام سیستم کنترل و مانیتورینگ استفاده می‌شود.

این مجموعه شامـل دو بخـش زیـر می باشد:

۱- سیستم کنترل :

متشکل از DCS / PLC و سخت افزار های مربوطه کـه مسـتقیما بـا I/O های داخل فیلد در ارتباط هستند.

۲- سیستم Operatingو Monitoring:

این مجموعه در اتـاقی بـه نـام اتـاق مرکـزی یـا  Central control Room CCR نصب می‌شود و اپراتورها از طـریق ایـن واسط ها کنترل واحد ها را انجام می‌دهند. از آنجاییکه این سیسـتم‌ها رابـــط بـین کـاربـــر و ماشـین آلات موجود در سایت می‌باشند، بـه آنهـا اجمـالا  Human – Machine Interface HMI یا ” رابط بین کاربر – ماشین ” گفته می شود.

 

در یک CCR بسته به وسعت و برزگی Plant تعدادی کامپیوترو مانیتور قرار دارد که اپراتورها با آنها کار می کنند.ساختار رایج در سیستم های مانیتورینگ مدل Client – Server می باشد. در این مدل اطلاعات دریافتی از سیستم کنترل در یک یـا چنـد کـامپیوتر قدرتمنـد بـه نـام Server پردازش شده و سپس اطلاعات لازم به کامپیوتـر های ساده تری که در اختیـار اپـــراتورها قـرار دارد Client ارســال می شود. Server در واقع رابط بـین اپراتـور و سیسـتم کنتـرل اسـت . اپراتورهـا مستقیما با Server کاری ندارند و وظیفـه نگهـداری Maintenance کـامپیوتر هـای Server بـر عهده فردی به نام Administrator است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *