آشنایی با سیستم های DCS

سیستم های کنترل غیر متمرکز یا همان DCS مخفف عبارت  (Distributed Control System)سیستم کنترل توزیع شده میباشد DCS یک روش کنترلی است و مجموعه ای از کنترلر ها با قابلیت پردازش بیش از یک حلقه میباشد. ارتباط بین این کنترلر ها از طریق شبکه های صنعتی استاندارد صورت میگیرد. DCS در واقع یک سیستم کنترل توزیع شده یک سیستم کنترل خودکار شده­ و با طراحی ویژه است که متشکل از المان­ های کنترل توزیع­ شده از نظر جغرافیایی در کارخانه یا حوزه­ کنترل است.

این سیستم با سیستم کنترل مرکزی که در آن یک کنترل کننده­ واحد در مکان مرکزی عمل کنترل را مدیریت می­کند،تفاوت دارد،بلکه در DCS هر المان پردازش یا ماشین یا گروهی از ماشین­ها به وسیله­ یک کنترل کننده­ اختصاصی کنترل می­شود. DCS متشکل از تعداد زیادی کنترل کننده­ محلی در قسمت­های مختلف حوزه­ کنترل کارخانه است و از طریق یک شبکه­ ارتباطی سرعت بالا به اینترنت متصل است.

توضیحات کامل در فایل زیر وجود دارد:

 

 

دانلود